פירוט השירותים הנגישים בחווה

האירוח בחוות כרמי נגב מותאם לאנשים עם מוגבלויות

להלן פירוט השירותים המונגשים בחווה:

  • מערכת הגברה ללקויי שמיעה
  • שירותים מונגשים
  • חנייה נגישה
  • קבלה/מרכז מבקרים נגיש
  • ניתן להיכנס עם כלב נחייה
  • ניתן בהודעה מראש להסדיר אוהל נגיש
  • קבלת סיוע מהצוות

למידע נוסף אפשר ליצור איתנו קשר בטלפון 050-872-5233